www.3552.net > 滕王阁诗拼音版

滕王阁诗拼音版

téng wáng gé 滕王阁 téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ , pèi yù míng luán bà gē wǔ . 滕 王 高 阁 临 江 渚, 佩 玉 鸣 鸾 罢 歌 舞. huà dòng cháo fēi nán pǔ yún , zhū lián mù juàn xī shān yǔ . 画 栋 朝 飞 南 浦 云, 珠 帘 暮 卷 西 山 雨.xián yún tán

滕(tén)王(wán)阁(é)诗(shī) 滕(tén)王(wán)高(āo)阁(é)临(lín)江(jiān)渚(zhǔ),佩(pèi)玉(yù)鸣(mín)鸾(luán)罢(bà)歌(ē)舞(wǔ).画(huà)栋(dòn)朝(cháo)飞(fēi)南(nán)

滕(tén)王(wán)阁(é)诗(shī) 滕(tén)王(wán)高(āo)阁(é)临(lín)江(jiān)渚(zhǔ),佩(pèi)玉(yù)鸣(mín)鸾(luán)罢(bà)歌(ē)舞(wǔ).画(huà)栋(dòn)朝(cháo)飞(fēi)南(nán)

滕王阁序 yù chāng gù jùn , hóng dū xīn fǔ . xīng fēn yì zhěn, dì jiē héng lú . jīn sān 豫 昌 故郡, 洪 都 新 府. 星 分 翼 轸, 地 接 衡 庐. 襟 三 jiāng ér dài wǔ hú , kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè . wù huá tiān bǎo , lóng guāng 江 而 带 五 湖, 控

téng wáng gé 滕王阁 táng zhāng qiáo 唐 张乔 xī rén dēng lǎn chǔ , yí gé dà jiāng yú .昔人登览处,遗阁大江隅.dié làng yǒu shí yǒu , xián yún wú rì wú .叠浪有时有,闲云无日无.zǎo liáng xiān yàn qù , fǎn zhào hòu fān gū .早凉先燕去,返照后帆孤.wèi dé yíng guī jì , líng gē mǎn jiù hú .未得营归计,菱歌满旧湖.

全文拼音:téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ , pèi yù míng luán bà gē wǔ . 滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞.huà dòng cháo fēi nán pǔ yún , zhū lián mù juàn xī shān yǔ . 画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨.xián yún tán yǐng rì yōu yōu , wù huàn xī

yù chāng gù jùn , hóng dū xīn fǔ . xīng fēn yì zhěn, dì jiē héng lú . jīn sān 豫 昌 故郡, 洪 都 新 府. 星 分 翼 轸, 地 接 衡 庐. 襟 三 jiāng ér dài wǔ hú , kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè . wù huá tiān bǎo , lóng guāng 江 而 带 五 湖, 控 蛮 荆 而 引

téng wáng gé xù《腾王阁序》 yù chāng gù jùn , hóng dū xīn fǔ . xīng fēn yì zhěn, dì jiē héng lú . jīn sān豫 昌 故郡, 洪 都 新 府. 星 分 翼 轸, 地 接 衡 庐. 襟 三jiāng ér dài wǔ hú , kòng mán jīng ér yǐn ōu yuè . wù huá tiān bǎo , lóng guāng江

一般来说读“bà”;但是在滕王阁诗中特殊点,读“pí” ,是通假字.

网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com