www.3552.net > 晓看红湿处花重锦官城拼音

晓看红湿处花重锦官城拼音

诗句“晓看红湿处,花重锦官城”中,花“重”表现了春雨后花儿“红艳艳、沉甸甸”的红艳欲滴状态,因而这里“重”要读“zhòng”,不能读“chóng”.“锦官城”就是现在的成都.

【汉字】:晓看红湿处花重锦官城 【拼音】:xiǎo kàn hóng shī chù huā zhòng jǐn guān chéng 拼读注意:“前音(声母)轻短后音(韵母)重,两音相连猛一碰.要读准声母、韵母和声调的音值.要读声母本音,不要念呼读音;要把韵母作为一个整体来读,不要把韵头、韵腹、韵尾分解开再临时拼合;要看清调号,读准调值.

意见一,读“zhòng”,根据课本下方的注释,“花重”的意思是“花因沾着雨水,显得饱满沉重的样子”,“重”是“沉重”.意见二,读chóng,因为录音,还有诗文拼音读物中读chóng.我的意见是,尊重课本.

最佳答案: chong吧 “晓看红湿处,花重锦官城”是诗人的想象:春雨过后的翌日拂晓,整个锦官城里必然是一派花团锦簇、万紫千红的景象,那一朵朵湿漉漉、沉甸甸、红艳艳的鲜花,一定更惹人喜爱.花是如此,那田里的庄稼也肯定会茁壮成长.春雨给大地带来了蓬勃生机,给人们带来了丰收的希望,诗人怎能不赞美春雨呢!

这个根据律诗的粘对规则来的“江船火独明”“船”字平声,所以“晓看红湿处”“看”字应读平声(就是和“青鸟殷勤为探看”的“看”一个读音),那么“花重锦官城”的“重”就是仄声,那么只能是zhong了

晓看红湿处,花重锦官城.早上那些被夜间春雨所催发绽放的,娇红欲滴的处处花朵,就为锦官城(的人)所特别看重.应该读zhòng(去声即第四声)才符合杜诗的原意和格律.

春夜喜雨 chun ye xi yu (唐)杜甫 tang fu 好雨知时节,当春乃发生. hao yu zhi shi jie dang chun na fa sheng 随风潜入夜,润物细无声. sui feng qian ru ye run wu xi wu sheng 野径云惧黑,江船火独明. ye jing yun ju hei jiang chuan huo du ming 晓看红湿处,花重锦官城. xiao kan hong shi chu hua zhong jin guan cheng

jing(1)yi(1)chan(2) dun(4)

春夜喜雨 杜甫 hǎo yǔ zhī shí jié 好 雨 知 时 节 , dāng chūn nǎi fā shēng 当 春 乃 发 生 . suí fēng qián rù yè 随 风 潜 入 夜 , rùn wù xì wú shēng 润 物 细 无 声 . yě jìng yún jù hēi 野 径 云 俱 黑 , jiāng chuán huǒ dú míng 江 船 火 独 明 .

四声

友情链接:xmlt.net | kcjf.net | mqpf.net | nwlf.net | gpfd.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com