www.3552.net > 人有亡铁者读音

人有亡铁者读音

人有亡铁者:rén yǒu wáng tiě zhě出处:《吕氏春秋》:人有亡铁者,意其邻之子:视其行步,窃铁也;颜色,窃铁也;言语,窃铁也;动作态度无为而不窃铁也.俄而掘其谷而得其铁,他日复见其邻人之子,动作态度无似窃铁者.寓意:这则寓言故事告诉我们,成见是人们形成正确认识的大敌.准确的判断来源于对客观事实的调查,而不是主观的猜想.

出自《列子说符》、《吕氏春秋》原文 人有亡者,意其邻之子:视其行步,窃也;颜色,窃也;言语,窃也;动作态度无为而不窃也.俄而其谷而得其,他日复见邻人之子,动作态度,无似窃者.编辑本段译文 从前,有个人

fu(一声)

有个丢失了斧子的人,怀疑他邻居的孩子偷了去.,不是“铁”.

原文: 人有亡铁者,意其邻之子:视其行步,窃铁也;颜色,窃铁也;言语,窃铁也;动作态度无为不窃铁也.俄而掘其谷而得铁,他日复见其邻人之子,动作态度无似窃铁者. 从前,有个人丢了一把斧子.他怀疑是邻居家的孩子偷的,就暗

成语:疑邻盗斧出处 出自《列子说符》、《吕氏春秋》编辑本段原文 人有亡者,意其邻之子.视其行窃铁叶窃也,颜色窃也,言语窃也,动作、态度无为而不窃也.俄而,于其谷而得其.他日复见邻人之子,动作、态度,无似窃

这则寓言故事告诉我们,成见是人们形成正确认识的大敌.准确的判断来源于对客观事实的调查,而不是主观的猜想.

成语:疑邻盗斧出处出自《列子说符》、《吕氏春秋》编辑本段原文人有亡者,意其邻之子.视其行窃铁叶窃也,颜色窃也,言语窃也,动作、态度无为而不窃也.俄而,于其谷而得其.他日复见邻人之子,动作、态度,无似窃者.

原文人有亡铁者,意其邻之子.视其行步,窃铁也;颜色,窃铁也;言语窃铁也;动作态度,无为而不窃铁也.俄而 hu 其谷而得其铁,他日复见其邻之子,动作态度,无似窃铁者.译文从前,有个人丢了一把

成语:疑邻盗斧出处 出自《列子说符》、《吕氏春秋》编辑本段原文 人有亡者,意其邻之子.视其行窃铁叶窃也,颜色窃也,言语窃也,动作、态度无为而不窃也.俄而,于其谷而得其.他日复见邻人之子,动作、态度,无似窃

友情链接:9647.net | lpfk.net | xmjp.net | dbpj.net | nczl.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com