www.3552.net > 鸿门宴文言知识整理

鸿门宴文言知识整理

2、通假字 成五采(“采”同“彩”,是彩色的意思) 距关,毋内诸侯(“距”通“拒”,把守的意思,“内”通“纳”,接纳) 要项伯(“要”通“邀”,邀请) 不敢倍德(“倍”通“背”,背叛的意思) 不可不蚤来(“蚤”通“早

沛公(刘邦)的军队驻扎在霸上,没有能跟项羽相见.刘邦的左司马曹无伤就派人去告诉项羽说:“刘邦想占领关中称王,让子婴做(他的)国相,(相所有的)珍珠宝器都归为自己所有.”项羽(听了)非常生气地说:“明天用酒肉犒劳士兵

知识点:1.注音释义 戮力(戮,lù联合,一同) 目(,chēn发怒时睁大眼睛) 目眦尽裂(眦,zì眼角) 按剑而跽(跽,jì,挺直上身,两腿跪着) 彘肩(彘,zhì,猪) 2.通假字 令将军与臣有(通隙,隔阂、嫌怨) 因击沛公于坐(坐

《鸿门宴》这篇文言文的重点有以下几个:1、古今异义,特别是双音节词的古今异义是这篇文言文的一个重点.例如:婚姻、所以、非常、河南、河北、山东等.2、词类活用中的名词用作动词、名词用作状语也是一个重点.例如:道芷阳间行

(1)判断句 ①用“……也”表示判断 名词或名词短语做谓语 此天子气也.今人有大功而击之,不义也.②用“……者,……也”表示判断 楚左尹项伯者,项羽季父也.亚父者,范增也.夺项王天下者必沛公也.所以遣将守关者,备他盗之出入与

虚词 为 ①客何为者(wéi,做,干,动词) ②使子婴为相,珍宝尽有之 (wéi,做,干,动词) ③窃为大王不取也(wéi,认为,动词) ④为击破沛公军(wèi,替、给,介词) ⑤我为鱼肉(wéi,是,动词) ⑥吾属今为之虏矣(wèi,被,

一、词性活用Ⅰ名词作动词1)沛公军霸上 军:驻军2)沛公欲王关中 王:称王3)亡去不义 义:恪守道义4)秦地可尽王也 王:称王5)籍吏民 籍:造官吏名册和户籍册或登记6)若入前为寿 前:上前7)范增数目项王 目:使眼色,以目示意8)

你好! 鸿门宴 知识点归纳 一、通假现象 ①距关,勿内诸侯(距通“拒”,内通“纳”) ②张良出,要项伯(要通“邀”) ③愿伯具言臣之不敢倍德也(倍通?背”) ④旦

这里有电子版的解析: http://xxyg.school.zxxk.com/SoftInfo.aspx?InfoID=1216033

去百度文库,查看完整内容> 内容来自用户:xuxuyuan2000 《鸿门宴》知识点总结特殊句式1.判断句吾令人望其气,皆为龙虎,成五采,此天子气也.沛公之参乘樊哙者也.此亡秦之续耳.楚左尹项伯者,项羽季父也.亚父者,范增也.

友情链接:ppcq.net | dkxk.net | zxqk.net | zxwg.net | mcrm.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com