www.3552.net > 寡人之于国也一词多义

寡人之于国也一词多义

之:①连接词,无实际意义: 梁惠王曰:"寡人之于国也 ②语气助词:填然鼓之 ③的 无如寡人之用心者 邻国之民不加少 寡人之民不加 ④增加乐感,读听两顺:未之有也 然:①这样: 河东凶亦然 ②……的样子:填然鼓之 ③但是:然而不王者 则 ①于是:则移其民于河东 则曰:'非我也,岁也 ② 那么:则无望民之多于邻国也 则何如 以:①使用:请以战喻 树之以桑 申之以孝悌之义 ②按照:斧斤以时入山林 ③ 与“可”连用,与现代用法相同,相当于“能够”:七十者可以食肉矣 数口之家可以无饥矣 五十者可以衣帛矣 如发现未尽或不确之处,欢迎批评指正.

1.数 愿令得补黑衣之数 《触龙说赵太后》 数目、数量 数口之家,可以无饥矣 《寡人之于国也》 几、若干 则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量 《六国论》 命运 扶苏以数谏故,上使外将兵 《陈涉世家》 shuò 屡次 数罟不入池

还有两个很重要的虚词,本人整理的,真正的原创.呵呵 虚词 6、于: 介词 ①表主宾关系,常译为“对,对于”.P:寡人之于国也,尽心焉而耳矣. ②表时间、范围译为“到”“从,自从”. P:河内凶,则移其民于河东. ③表比较,译为

1,通假字则无望民之多于邻国也.(无,通“毋”,不要.句意是:不要期望百姓比邻国的多)颁白者不负戴于道路矣(颁,同“斑”.句意是:头发花白的老人不会在路上背着东西顶着东西了.)涂有饿莩而不知发(涂同“途”,道路.句意是:路上有饿死的人却不知道开仓赈济) 2.词类活用填然鼓之(鼓,名词带宾语“之”作动词.敲起鼓.句意是:咚咚地敲着战鼓.)树之以桑(树,名词带宾语“之”,作动词.种植.句意是:

然:①这样:河东凶亦然 ②……的样子:填然鼓之 ③但是:然而不王者 《孟子》 梁惠王曰:“寡人之于国也,尽心焉耳矣.河内凶,则移其民于河东,移其粟于河内;河东凶亦然.察邻国之政,无如寡人之用心者.邻国之民不加少,寡人之民不加

①竭尽,全部,尽头(落山),终结.②多,承受,胜利,超过,美丽③细密,多,屡次,数量④只,忠直,直接,强壮⑤盼望,观察,眺望,农历十五

(一)王:1、然而不王者(称王wang4;名作动)2、梁惠王曰(君王wang2;名词)(二)食:1、谷不可胜食也(吃;动词) 2、狗彘食人食(食物;名词)(三)时:1、不违农时(季节;名词) 2、无失其时(机会、时机;名词)(四)

王好战 hào 弃甲曳兵而走y è 衣帛yì b ó 数罟不入夸池cù gǔ wū 庠序xiáng 饿殍piǎo (一) 通假字: 1、则无望民之多于邻国也 2、颁白者不负戴于道路矣 3、涂有饿殍 (二)词类活用: 1、填然鼓之 2、树之以桑 3、五十者可以衣帛矣 4、谨庠

(1)梁惠王:即魏惠王,名(ying).他在位时,把国都由安邑(故址在今山西运城西)迁到大梁(今河 南开封市),故魏国又称梁国,魏王又称梁王.(2)寡人:寡德之人,是古代国君对自己的谦称.(3)于:介词,对于.(4)尽心焉耳矣:真是费

寡人之于国也》实词、虚词和特殊的文言句式梳理 1、一词多义: ①数 愿得补黑衣之数 《触龙说赵太后》 数目、数量 数口之家,可以无饥矣 《寡人之于国也》 几、若干 则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量 《六国论》 命运 扶苏以

网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com