www.3552.net > 端午节的古诗屈原

端午节的古诗屈原

你好:祠南夕望 唐杜甫:百丈牵江色,孤舟泛日斜.兴来犹杖履,月断更云沙.山鬼迷春竹,湘娥倚暮花.湖南清绝地,万古一长嗟.《端午》 唐 文秀 节分端午自谁言,万古传闻为屈原.堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤.《屈原塔》宋 .苏轼 楚人悲屈原,千载意未歇.精魂飘何在,父老空哽咽.至今仓江上,投饭救饥渴.遗风成竞渡,哀叫楚山裂.祝你生活愉快,望采纳.

【屈原写端午节的诗句一】 1、吾不能变心以从俗兮,故将愁苦而终穷.《九章涉江》 2、曾不知路之曲直兮,南指月与列星.《九章抽思》 3、长太息以掩涕兮,哀民生之多艰.《离骚》 4、与天地兮同寿,与日月兮齐光.

关于端午节,歌颂屈原的诗:《屈原塔》原诗如下:楚人悲屈原,千载意未歇.精魂飘何处,父老空哽咽.至今沧江上,投饭救饥渴.遗风成竞渡,哀叫楚山裂.屈原古壮士,就死意甚烈.世俗安得知,眷眷不忍决.南宾旧属楚,山上有遗塔.

1、吾不能变心以从俗兮,故将愁苦而终穷.《九章涉江》2、曾不知路之曲直兮,南指月与列星.《九章抽思》3、长太息以掩涕兮,哀民生之多艰.《离骚》4、与天地兮同寿,与日月兮齐光.《九章涉江》5、时缤纷其变易兮,又何可以淹留?《离骚》6、吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜.《离骚》7、乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路也.《离骚》

石溪久住思端午,馆驿楼前看发机. __卢肇《竞渡诗 / 及第后江宁观竞渡寄袁州剌史成应元》小雨湿黄昏.重午佳辰独掩门. __李之仪《南乡子端午》国亡身殒今何有,只留离骚在世间. __张耒《和端午》独写菖蒲竹叶杯,蓬城芳草踏初回. __汤显祖《午日处州禁竞渡》彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟.佳人相见一千年. __苏轼《浣溪沙端午》良辰当五日,偕老祝千年. __权德舆《端午日礼部宿斋有衣服彩结之贶以诗还答》轻汗微微透碧纨,明朝端午浴芳兰. __苏轼《浣溪沙端午》粽包分两髻,艾束著危冠. __陆游《乙卯重五诗》屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留. __边贡《午日观竞渡》彩线轻缠红玉臂,小符斜挂绿云鬟. __苏轼《浣溪沙端午》

你好屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留.____边贡《午日观竞渡》年年端午风兼雨,似为屈原陈昔冤.____赵蕃《端午三首》国亡身殒今何有,只留离骚在世间.____张耒《和端午》风雨端阳生晦冥,汨罗无处吊英灵.____贝琼《已酉端午》石溪久住思端午,馆驿楼前看发机.____卢肇《竞渡诗 / 及第后江宁观竞渡寄袁州剌史成应元》正是浴兰时节动.菖蒲酒美清尊共.____欧阳修《渔家傲五月榴花妖艳烘》绿杨带雨垂垂重.五色新丝缠角粽.____欧阳修《渔家傲五月榴花妖艳烘》满意请采纳

1、《端午》文秀(唐代) 节分端午自谁言,万古传闻为屈原.堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤.2、《屈原塔》苏轼(宋代) 楚人悲屈原,千载意未歇.精魂飘何在,父老空哽咽.至今仓江上,投饭救饥渴.遗风成竞渡,哀叫楚山裂.3、《

《和端午》【宋】张耒 原文:竞渡深悲千载冤,忠魂一去讵能还.国亡身殒今何有,只留离骚在世间.拼音:《hé duān wǔ 》【sòng 】zhāng lěi 《和端午》【宋】张耒 jìng dù shēn bēi qiān zǎi yuān ,zhōng hún yī qù jù néng hái .竞渡深悲千载

但祈蒲酒话升平. 鬓丝日日添白头,榴锦年年照眼明. --唐 殷尧潘《端午日》 节分端午自谁言,万古传闻为屈原. 堪笑楚江空渺渺,不能洗得直臣冤. --唐 文秀《端午》

屈原代表作 《离骚》、《九歌》、《九章》、《天问》等 但是每首都很长 估计你三分钟读不完,建议选一部分来读!一下是离骚! 其他写不上去了,太长了 离骚 屈原 帝高阳之苗裔兮 , 我是古帝高阳氏的子孙, 朕皇考曰伯庸. 我的父

网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com