www.3552.net > 春夜喜雨这首古诗怎么读

春夜喜雨这首古诗怎么读

hǎo yǔ zhī shí jiē ,dāng chūn nǎi fā shēng .好雨知时节,当春乃发生.suí fēng qián rù yè ,rùn wù xì wú shēng .随风潜入夜,润物细无声.yě jìng yún jù hēi ,jiāng chuán huǒ dú míng .野径云俱黑,江船火独明.xiǎo kàn hóng shī chù ,huā zhòng

春夜喜雨 chūn yè xǐ yǔ

hǎo yǔ zhī shí jié 好 雨 知 时 节 , dāng chūn nǎi fā shēng 当 春 乃 发 生 . suí fēng qián rù yè 随 风 潜 入 夜 , rùn wù xì wú shēng 润 物 细 无 声 . yě jìng yún jù hēi 野 径 云 俱 黑 , jiāng chuán huǒ dú míng 江 船 火 独 明 . xiǎo kàn hóng shī chù 晓 看 红 湿 处 , huā zhòng jǐn guān chéng 花 重 锦 官 城 .

1. 全文注音如下:《春夜喜雨》唐代:杜甫 好(hǎo)雨(yǔ)知(zhī )时(shí)节(jié),当(dāng)春(chūn)乃(nǎi ) 发(fà)生( shēng).随(suí)风( fēng)潜(qián)入( rù )夜(yè),润 (rùn)物(wù)

好雨~知~时节 当春~乃~发生 随风~潜~入夜 润物~细~无声 野径~云~俱黑 江船~火~独明 晓看~红湿处 花重~锦官城

春夜喜雨 杜甫 好雨知时节,当春乃发生.随风潜入夜,润物细无声.野径云俱黑,江船火独明.晓看红湿处,花重锦官城.chūn yè xǐ yǔ dù fǔ hǎo yǔ zhī shí jiē ,dāng chūn nǎi fā shēng .suí fēng qián rù yè ,rùn wù xì wú shēng .yě jìng yún jù hēi ,jiāng chuán huǒ dú míng .xiǎo kàn hóng shī chù ,huā zhòng jǐn guān chéng .

春夜喜雨拼音:[chūn yè xǐ yǔ]

春夜喜雨拼音:[chūn yè xǐ yǔ][释义] 诗篇名.唐代杜甫作.描写在成都草堂所见的春夜细雨,通篇不用一个“喜”字,却处处流露出作者对这场及时雨的喜悦心情.全诗措词生动精当,“随风潜入夜,润物细无声”等句,尤为后人传诵.

春夜喜雨拼音:[chūn yè xǐ yǔ]

huā zhòng jǐn guān chéng

友情链接:lstd.net | kcjf.net | lyhk.net | qyhf.net | qwrx.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com