www.3552.net > 北京竹枝词古诗加拼音

北京竹枝词古诗加拼音

竹枝词 刘禹锡 yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng 杨 柳 青 青 江 水 平,wén láng jiāng shàng chàng gē shēng 闻 郎 江 上 唱 歌 声.Dōng biān rì chū xī biān yǔ 东 边 日 出 西 边 雨,dào shì wú qíng què yǒu qíng 道 是 无 晴 却 有 晴.

竹枝词 刘禹锡 杨柳青青江水平,闻郎岸上踏歌声.东边日出西边雨,道是无晴却有晴.①乐府《近代曲》名.又名《竹枝》.原为四川东部一带民歌,唐代诗人刘禹锡根据民歌创作新词,多写男女爱情和三峡的风情,流传甚广.后代诗人多以

【词语】 竹枝词 【全拼】: 【zhú zhī cí】 【释义】: 古代富有民歌色彩的诗,形式是七言绝句,语言通俗,音调轻快.最初多是歌唱男女爱情的,以后常用来描写某一地区的风土人情.【例句】1、呵,卢森堡,呵,夫人街和天文台路的竹枝词! 2、 有些词,例如《竹枝词》,虽然也是七言,

中秋佳节近如何,zhōng qiū jiā jié jìn rú hé;饼饵家家馈送多.bǐng ěr jiā jiā kuì sòng duō.拜罢嫦娥斟月下,bài bà cháng é zhēn yuè xià,芋香啖遍更香螺.yú xiāng dàn biàn gēng xiāng luó.欢迎追问,满意请采纳!

行hang二声

yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng 杨 柳 青 青 江 水 平 , wén láng jiāng shàng chàng gē shēng 闻 郎 江 上 唱 歌 声 . dōng biān rì chū xī biān yǔ 东 边 日 出 西 边 雨 , dào shì wú qíng què yǎu qíng 道 是 无 晴 却 有 晴 . 《竹枝词》作者:

竹枝词二首其一 [ 唐刘禹锡 ] 杨柳青青江水平,闻郎江上踏歌声.东边日出西边雨,道是无晴却有晴 注释 1. 竹枝词:巴渝(今四川省重庆市)一带的民歌.歌词杂咏当地风物和男女爱情,富有浓郁的生活气息.这一优美的民间文学形式,曾引起一些人爱好并仿制.刘禹锡仿作的《竹枝词》现存十一首. 2. 晴:与“情”同音,诗人用谐音双关的手法,表面上说天气,实际上是说这歌声好像“无情”,又好像“有情”,难以捉摸.赏析 这首诗摹拟民间情歌的手法,写一位初恋少女听到情人的歌声时乍疑乍喜的复杂心情.其二 楚水巴山江雨多,巴人能唱本乡歌.今朝北客思归去,回入纥那披绿罗.

楚水巴山江雨多,巴人能唱本乡歌.今朝北客思归去,回入纥那披绿罗.纥那:踏曲的和声.读:hé nà (和那)

杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声. 东边日出西边雨,道是无晴却有晴.yang liu qing qing jiang shui ping ,wen lang jiang shang chang ge sheng . dong bian ri chu xi bian yu ,dao shi wu qing que you qing .莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙尘.

yang liu qing qing jiang shui ping,wen lang jiang shang chang ge sheng.dong bian ri chu xi bian yu,dao shi wu qing que you qing.mo dao chan yan ru lang shen,mo yan qian ke shi

友情链接:hbqpy.net | nnpc.net | yhkn.net | 5615.net | fnhp.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com