www.3552.net > 阿房宫赋全部注音

阿房宫赋全部注音

权a fang gong fu liu wang bi si hai yi shu shan wu a fang chu fu ya san bai yu li ge li tian ri li shan bei gou er xi zhe zhi zou xian yang er chuan rong rong liu ru gong qiang wu bu yi lou shi bu yi ge lang yao man hui yan ya gao zhuo ge bao di shi gou xin dou jiao

六王毕,四海一,蜀山兀,阿房(pang 二声)出.覆压三百余里,隔离六日.骊(li 二声)山北构而西折,直走咸阳.二川溶溶,流入宫墙.五步一楼,十步一阁;廊腰缦(man 四声)回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角.盘盘焉,(qun

阿房宫赋 作者:杜牧 唐代六liu王wang毕bi,四shi海hai一.蜀shu山shan兀wu,阿er房pang出chu.覆压ya三san百bai余yu里li,隔ge离li天tian日ri.骊(Lí)山shan北bei构gou而西xi折zhe,直zhi走zhou咸xian阳yang.二川溶溶,流入宫墙.五

你好:阿房宫赋全文每个字的拼音:六(liù)王(wáng)毕(bì),四(sì)海(hǎi)一(yī),蜀(shǔ)山(shān)兀(wū),阿(ā)房(fáng)出(chū).覆(fù)压(yā)三(sān)百(bǎi)余(yú)里(lǐ),隔(gé)离(l

六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出.覆压三百余里,隔离天日.骊山北构而西折,直走咸阳.二川溶溶,流入宫墙.五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角.盘盘焉,(qūn)焉,蜂房水涡,矗(chù)不知其几千

阿房宫赋拼音:[ē páng gōng fù] 赋篇名.唐代杜牧作.阿房宫是秦始皇时所建,未竣工而秦亡,被项羽焚毁

六王毕,四海一.蜀山兀,阿房出.覆压三百余里,隔离天日.骊(Lí)山北构而西折,直走咸阳.二川溶溶,流入宫墙.五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角.盘盘焉,(qūn)焉,蜂房水涡,矗(chù)不知

阿房宫赋【拼音】:ē páng gōng fù【解释】:《阿房宫赋》是唐代文学家杜牧创作的一篇借古讽今的赋体散文.杜牧通过描写阿房宫的兴建及其毁灭,生动形象地总结了秦朝统治者骄奢亡国的历史经验,向唐朝统治者发出了警告,表现出一个封建时代正直的文人忧国忧民、匡世济俗的情怀.全文运用了想像、比喻与夸张等手法以及描写、铺排与议论等方式,骈句散行,错落有致.

阿房宫 e páng gōng 〔Epang Palace〕 秦始皇时开始建筑的大型宫殿,规模宏大.公元前 212 年动工,秦亡时未完工.项羽打进咸阳后被焚毁,遗址在今西安市西阿房村.蜀山兀,阿房出.杜枚《阿房宫赋》阿房宫,三百里,住不下金陵一个史.《红楼梦》

网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com