www.3552.net > 《滕王阁诗》王勃

《滕王阁诗》王勃

滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞.画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨.闲云谭影日悠悠,物换星移几度秋.阁中帝子今何在,槛外长江空自流.

滕王阁序 原文: 滕王阁序 (唐)王勃 南昌故郡,洪都新府.星分翼轸,地接衡庐.襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越.物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻.雄州雾列,俊采星驰,台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美.都

《滕王阁诗》王勃 滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞. 画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨. 闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋. 阁中帝子今何在?槛外长江空自流.

唐代诗人王勃的《滕王阁诗》全诗通过描写滕王阁昔日的繁华盛会及其四时风物更替,表达了对滕王阁物是人非、盛衰无常的感慨之情.《滕王阁诗》 【唐】王勃 滕王高阁临江渚,佩玉鸣鸾罢歌舞.画栋朝飞南浦云,珠帘暮卷西山雨.闲云潭影日悠悠,物换星移几度秋.阁中帝子今何在?槛外长江空自流.

《秋日登洪府滕王阁饯别序》(王勃) 南昌故郡,洪都新府.星分翼轸,地接衡庐.襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯越.物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃之榻.雄州雾列,俊采星驰,台隍枕夷夏之交,宾主尽东南之美.都督

téng wáng gé 滕王阁 téng wáng gāo gé lín jiāng zhǔ , pèi yù míng luán bà gē wǔ . 滕 王 高 阁 临 江 渚, 佩 玉 鸣 鸾 罢 歌 舞. huà dòng cháo fēi nán pǔ yún , zhū lián mù juàn xī shān yǔ . 画 栋 朝 飞 南 浦 云, 珠 帘 暮 卷 西 山 雨.xián yún tán

赏析] 这首诗原附于《滕王阁序》后,序末“四韵俱成”一句中的“四韵”即借代此诗.由于序文的影响太大,掩没了这首诗的艺术价值,很多读者,只知道王勃的《滕王阁序》,却不知道王勃的《滕王阁诗》.问1、诗歌第一句与诗歌题目的关

非专业回答:滕王阁的地理位置在靠近江边的位置 临:首先意思是面临,采用了拟物化手法,因为面临这个词语多是指人,比如居高临下.也可以理解为:所看到的范围.那么在本句中,可以理解为:【(假定有人才滕王阁)可以看到的范围(包括了…)】

诗人描绘了一幅坐着马车,挂着琳琅玉佩,来到阁上举行宴会的豪华场面,反衬了现实的凄凉 ,表达了诗人对繁华易逝,兴衰无常的感慨.这首诗附在作者的名篇《滕王阁序》后,概括了序的内容.首联点出滕王阁的形势并遥想当年兴建此阁时的豪华繁盛的宴会的情景;颔联紧承第二句写画栋飞上了南浦的云,珠帘卷入了西山的雨,表现了阁的高峻;颈联由空间转入时间,点出了时日的漫长,很自然地生出了风物更换季节,星座转移方位的感慨,引出尾联;尾联感慨人去阁在,江水永流,收束全篇.全诗在空间、时间双重维度展开对滕王阁的吟咏,笔意纵横,穷形尽象,语言凝练,感慨遥深.气度高远,境界宏大,与《滕王阁序》真可谓双璧同辉,相得益彰.逝,兴衰无常的感慨.

网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com