www.3552.net > 《长恨歌》拼音

《长恨歌》拼音

长(cháng)恨(hèn)歌(gē) 汉(hàn)皇(huáng)重(zhòng)色(sè)思(sī)倾国(qīngguó) 御(yù)宇(yǔ)多年(duōnián)求(qiú)不得(bùdé) 杨(yáng)家(jiā)有(yǒu)女(nǚ)初长(chūcháng)成(chéng) 养(yǎ

chán hèn ē 长 恨 歌 bái jū yì 白 居 易 hàn huán zhòn sè sī qīn uó , yù yǔ duō nián qiú bù dé . 汉 皇 重 色 思 倾 国 , 御 宇 多 年 求 不 得 . yán jiā yǒu nǚ chū zhǎn chén , yǎn zài shēn uī rén wèi shí . 杨 家 有 女 初 长 成 , 养 在 深 闺

长恨歌 白居易 汉皇重色思倾国,御宇多年求不得.杨家有女初长成,养在深闺人未识.天生丽质难自弃,一朝选在君王侧.回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色.春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂.侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽时.云鬓花颜

校对版(准确无误)chán hèn ē长 恨 歌táng bái jū yì唐白 居 易hàn huán zhòn sè sī qīn uó , yù yǔ duō nián qiú bù dé .汉 皇 重 色 思 倾 国 , 御 宇 多 年 求 不 得 .yán jiā yǒu nǚ chū zhǎn chén , yǎn zài shēn uī rén wèi shí .杨 家 有

长(cháng)恨(hèn)歌(gē) 汉(hàn)皇(huáng)重(zhòng)色(sè)思(sī)倾国(qīngguó) 御(yù)宇(yǔ)多年(duōnián)求(qiú)不得(bùdé) 杨(yáng)家(jiā)有(yǒu)女(nǚ)初长(chūcháng)成(chéng) 养(yǎ

chang hen ge

琵琶(pípá)行(háng) [唐(táng)]白居易(báijūyì) 浔(xún)阳(yáng)江(jiāng)头(tóu)夜(yè)送客(sòngkè),枫叶(fēngyè)荻(dí)花(huā)秋(qiū)瑟瑟(sèsè).主人(zhǔrén)下马(xiàmǎ)客(kè)在(zài)船(

没人啊,算了,我来吧 汉皇重色思倾国han huang zhong se si qin guo 御宇多年求不得.yu yu duo nian qiu bu de 杨家有女初长成yang jia you nv chu zhang cheng 养在深闺人未识yang zai shen gui re wei shi 天生丽质难自弃tian sheng li zhi nan zi

chang hen ge

《长恨歌》 作者:白居易 汉皇重色思倾国,御宇多年求不得. 杨家有女初长成,养在深闺人未识. 天生丽质难自弃,一朝选在君王侧. 回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色. 春寒赐浴华清池,温泉水滑洗凝脂. 侍儿扶起娇无力,始是新承恩泽

友情链接:mqpf.net | qzgx.net | ntjm.net | mtwm.net | qwfc.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.3552.net

copyright ©right 2010-2021。
www.3552.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com